Tot conţinutul publicat în acest website este realizat din raţiuni de promovare. Toate materialele, mărcile comerciale, fotografiile, siglele si emblemele conţinute in acest website sunt protejate de copyright, drepturi de proprietate intelectuala si tratate internaţionale.

Marcile comerciale, fotografiile si siglele folosite in acest website sunt proprietatea deţinatorilor legali. Nu aveţi dreptul de folosire a acestora si nimic din cele conţinute in acest website nu vă garantează dreptul de folosite a mărcilor comerciale fără autorizarea scrisa prealabilă a deţinatorului respectiv.

Modificarea, publicarea, folosirea sau transmiterea acestor materiale, parţial sau total, este interzisă fara aprobarea prealabilă a detinatorului acestui website.

Fotografiile publicate sunt proprietatea furnizorilor: oficii locale, regionale si naţionale  de promovare turistică, hoteluri si pensiuni, DMC, fotografi, companii de transport aerian, auto, naval  si feroviar, alţi furnizori de servicii turistice. Ele au fost puse la dispoziţia noastra în scopuri de promovare turistică. Este interzisă cu desavarşire descărcarea, copierea şi folosirea acestora.

Fotografiile din slider sunt proprietatea: OŐ Tourismus; Teodor Moldoveanu; Rätische Bahn AG Chur; Paradise & Wilderness Ltd; Zermatt.ch/Photographer Michael Portmann; Verbier/Val de Bagnes Tourist Office; European Waterways.